Her på siden kan du finde godkendte referater fra bestyrelsesmøderne, forretningsordenen, samt se datoer for kommende møder.

Referaterne vil først være tilgængelige efter de er blevet godkendt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.


Vedtægter for lokalforeningen

Forretningsorden