Udskriv denne side

Lægebesøg

Når du besøger lægen med henblik på kontrol af din diabetes, er der en række undersøgelser der skal gennemgås.
Skemaet nedenfor viser, hvilke undersøgelser du som minimum kan forvente bliver gennemgået på dagen, hvor diagnosen stilles, til konsultationer i mellem statuskonsultationen og til den årlige statuskonsultation.

DiagnoseMellem- konsultationStatus- konsultation
Blodtryk
Vægt
Fodstatus hos e.l./fodterapeut
EKG
x
x
x
x
x
x
-
-
x
x
x
evt.
Biokemi:
Faste glucose
HbA1c
Lipidstatus
S-Creatinin
U-ACR

x
x
x
x
x

-
x
-
-
-

-
x
x
x
x
Egenomsorg
Rygestatus
Motionsvaner
Kostvaner
Hjemme BG – opfølgn.
x
x
x
x
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Behandlingsmål individuelt x x x
Undervisning/vejledning
Henvisning til diabetesskole
Henvisning til diætist
x
x
evt.
evt.
-
evt.
x
evt.
evt.
Komplikationsstatus x x x
Øjenstatus Fundusfoto/øjenlæge - Fundusfoto/øjenlæge


Regelmæssig opfølgning: Aftalte besøg 2-4 gange årligt:

  • Kontrol af risikofaktorerne: HbA1c, BT og vægt. Ved mikroalbuminuri desuden kontrol af urinen.
  • Gennemgang af eventuelle hjemme-blodsukkermålinger.
  • Samtale med personen om oplevelsen af hverdagen med diabetes herunder egenomsorg, psykosociale aspekter og mulighed for inddragelse af nære pårørende, netværk mv.
  • Samtale med personen om kost-, motions- og rygevaner med henblik på at sikre indsigt og evne til at foretage bevidste valg.
  • Samtale med personen om den medicinske behandling og behov for evt. justering af behandling og de individuelle behandlingsmål.
  • Afdække behov for yderligere patientuddannelse.
  • Individuel risikovurdering og fastlæggelse af individuelle behandlingsmål.
  • Fastlæggelse/justering af en samlet behandlingsplan i samarbejde med personen.
  • Er personen med diabetes i injektionsbehandling, skal injektionsstederne minimum ses efter en gang om året for infiltrater/ lipodystrofier – og i øvrigt altid tjekkes ved dysregulation

kilde: visinfosyd.dk - "Diabeteshåndbog - Praktisk diabetespleje og -behandling"