Udskriv denne side

Generalforsamling 2017

Diabetesforeninges lokalforening i Svendborg Kommune indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling for 2017.

onsdag d. 8. februar kl. 19.00
Frivilligcenter Sydfyn, Havnegade 3, 5700 Svendborg

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år
3) Fremlæggelse af rengskab
4) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget
6) Valg af bestyrelse
7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant
8) Valg af kritisk revisor
9) Eventuelt


Vær opmærksom på forslag til behandling på dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar


Lokalforeningen er efter Generalforsamlingen vært ved lidt mad og drikke.

Ønskes forplejning er tilmeldingsfristen d. 3. februar ved
Karen Bech tlf. 2237 9241 el. mail: svendborg@diabetes.dk