Udskriv denne side

Utilsigtede hændelserUtilsigtet hændelse med medicinsk udstyr.

Oplever du som patient problemer med kanyler, teststrips eller andet medicinsk udstyr i forbindelse med din diabertes, bør du indrapportere det via Lægemiddelstyrelsen, som en utilsigtet hændelse.

Indrapporteringen er meget relevant i forbindelse med, at der bliver lavet indkøbsaftaler på tværs af kommunerne og udbudet af kanyler, testmaterialer m.m. reduceres og der er risiko for, at kvaliteten af det udbudte materiale bliver forringet.

    Følgende er eksempler på utilsigtede hændelser:
  • smerter ved injektion fordi der er modhager på kanylen
  • stemplet er svært at trykke i bund, fordi kanylens indre diameter er for lille
  • en kanyle knækker i underhuden ved injektion
  • smerter ved injektion pga. manglende skarphed på kanylen
  • insulinen løber ud af stikhulet efter kanylen er trukket ud

Vi vil arbejde på, at få lavet en mere dækkende liste af mulige utilsigtede hændelser.

Indrapporter din utilsigtet hændelse her!

Indrapporteringsskemaet er for bruger, pårørende og sundhedsfagligt personale.


Indrapportering af bivirkninger fra medicin

Du har også mulighed for, at indrapportere de bivirkninger du oplever ved den medicin du tager.
Det gøres også via E-blanket på Lægemiddelstyrelsen hjemmeside her.